ХХХІХ звітно-виборної профспілкової конференція студентів, аспірантів та докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

28.10.2014 року відбулася

ХХХІХ звітно-виборної профспілкової конференція

студентів, аспірантів та докторантів

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 

Порядок денний:

 1. Звіт про роботу профкому студентів, аспірантів та докторантів університету за період з грудня 2009 року по жовтень 2014 року.
 2. Звіт ревізійної комісії.
 3. Вибори голови профкому.
 4. Вибори ревізійної комісії.
 5. Обрання нового складу профкому.
 6. Обрання делегатів на ХІХ звітно-виборну конференцію Хмельницької обласної організації профспілки працівників освіти і науки України.
 7. Делегування до складу Хмельницького обласного комітету профспілки працівників освіти і науки України.

 

Звіт про роботу профкому студентів, аспірантів та докторантів

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

за період з грудня 2009 року по жовтень 2014 року

 

Упродовж звітного періоду з грудня 2009 по жовтень 2014 року профком та я, як голова, керувалися у своїй роботі Законом України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності», «Статутом Профспілки працівників освіти і науки України» та «Положенням про первинну профспілкову організацію студентів, аспірантів та докторантів Кам’янець-Полільського національного університету імені Івана Огієнка».

За звітний період було проведено 21 засідання профкому та 31 засідання Президії, на яких розглядались питання соціального захисту, житлово-побутових умов, культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи серед членів профспілки.

До складу нашої первинної профспілкової  організації входять 9 профбюро, серед яких 8 профбюро факультетів та профбюро аспірантів та докторантів. На профспілковому обслуговуванні знаходяться понад чотири тисячі студентів, аспірантів та докторантів.

В структурі профкому створені та ефективно працюють шість комісій за основними напрямками роботи та студентський профспілковий клуб «Дозвілля». Всі вони мають окремі папки, в яких містяться положення, плани роботи, матеріали, необхідні для роботи, та інші напрацювання.

Коротко про роботу кожної з них.

Так, організаційно-масова комісія профкому:

1.     Займається питаннями вступу до профспілки та збором профвнесків зі студентів контрактної форми навчання.

З 2009 по 2014 рік в профспілкову організацію вступили 4813 членів, що становить 99,7% від загальної кількості осіб, які вступили на навчання до університету.

При вступі до профспілкової організації на кожного члена профспілки виписується профспілковий квиток і заводиться облікова картка.

2.     Допомагає у веденні профспілкової документації профкому та профбюро факультетів, зокрема, в частині підготовки планів роботи, реагуванні на звернення та контролю за виконанням рішень.

3.     Займається плануванням, організацією та проведенням профспілкових навчань.

Оскільки студентська профспілкова організація характеризується плинністю та швидкою і масовою зміною членів профспілки через вибуття зі складу студентів, зокрема, профспілкових активістів, то профспілковий актив та профком повинні володіти певним рівнем знань та вмінь, наявністю лідерських якостей, мобільністю, вмінням мотивувати профспілкове членство, орієнтуватись в сучасній ситуації та ін. З метою забезпечення вищеперерахованих вимог профкомом видано друком історичний нарис про профспілкову організацію, друкуються блокноти та календарики, функціонує сайт організації, проводяться по два навчання профспілкового активу щорічно: зазвичай одне – на базі університету, друге – виїзне з вивченням досвіду роботи інших організацій. За останні роки кілька виїзних навчань проводились на базі підприємства «Навчально-культурний центр «Побужжя» Федерації профспілок Хмельницької області», в минулому році – на базі профспілкового готелю в місті Луцьк з виїздом в республіку Білорусь. Під час цих навчань профактив знайомився з досвідом роботи профспілкових організацій міста Хмельницького, Луцька, Бреста.

Вважаємо досить вдалим спільне профспілкове навчання лідерів студентських організацій вищих навчальних закладів області та профспілкового активу нашого і Подільського аграрно-технічного університету. Однак не дивлячись на те, що дане навчання проходило в місті Кам’янці-Подільському на базі зазначених університетів, варто відзначити його досить високий рівень. На пленарному засіданні були присутні: перший заступник голови Хмельницької обласної адміністрації, голова Федерації профспілок Хмельницької області, начальник управління освіти Хмельницької обласної адміністрації, директор Хмельницького обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, голови обласної організації профспілки працівників освіти і науки України та обласної профспілкової організації працівників агропромислового комплексу, директор та працівники підприємства «Навчально-культурний центр «Побужжя» Федерації профспілок Хмельницької області» та ін.

Крім власно організованих навчань, профспілковий комітет і голова профкому намагаються брати участь і в навчаннях з профспілкової тематики, що проводяться іншими організаціями.

Так, голова профкому та профспілкові лідери і активісти неодноразово проходили навчання у «Школі профспілкового лідера», організацією і проведенням якої займаються Федерація профспілок України, Асоціація правозахисних організацій студентів України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, в Києві, Херсоні, Пущій-Водиці та ін.

Систематично студентські профспілкові активісти університету відвідують навчання у школах «Справжній лідер» та «Вожак», які діють в університеті, а їх метою є формування справжніх лідерських якостей у студентів.

Щорічно студентський профспілковий актив університету бере участь у конференціях, що проходять в межах діяльності міжнародної «Школи відкритого розуму».

Активно працює соціальна та житлово-побутова комісія.

Основним завданням профкому є захист прав та інтересів студентів і надання допомоги, особливо пільговим категоріям. З метою виявлення студентів – сиріт, напівсиріт, студентів з багатодітних сімей, чорнобильців, малозабезпечених, сімейних студентів, студентів, які мають дітей, по групах проводиться анкетування та збір інформації профоргами із занесенням в єдину базу даних.

Систематично моніторить профком і кількість студентів, що перебувають на диспансерному обліку у здоровпункті університету.

Членам профспілки, крім консультативної та правової, надається і матеріальна допомога. У 2012 році 645 осіб отримали виплату у сумі 139 725 грн., у 2013 – 494 особи у сумі 96 275 грн., у цьому році уже 308 осіб отримали виплату у сумі – 65 200 грн.

Звертались студенти нашого університету до профкому з питань отримання стипендії, поселення у гуртожитки, покращення умов проживання, техніки безпеки, роботи їдальні і роздаткових пунктів та інших.

До прикладу, тричі профком ініціював створення комісій з перевірки дотримання правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних норм в їдальні університету та на роздаткових пунктах. Кілька разів створювались комісії на звернення студентів щодо продажі несвіжих товарів, завищення цін, поганого ставлення зі сторони продавців. За результатами роботи кожної з комісій оформлені акти перевірок, розроблені пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. Повторних звернень від студентів не поступало.

Хочу зазначити, що впродовж звітного періоду профком відповідно до наказу ректора займався прийомом заяв, організацією поселення та видачею комплектів документів на право займати місце у гуртожитку, ламінував перепустки. Щорічно згідно із журналом реєстрації заяв на поселення їх кількість складає понад 1000 штук.

Так, за ініціативи та за погодженням з профкомом внесено зміни до «Положення про студентські гуртожитки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка”, «Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка”, «Положення про надання матеріальних допомог та премій особам, що навчаються», розроблено “Порядок поселення та проживання в студентських гуртожитках Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка“.

Вагомим досягненням профкому вважаємо і наявність «Угоди між профкомом студентів, аспірантів та докторантів та адміністрацією університету» як додатку до колективного договору.

 

Оскільки основну масу членів профспілки у нас становлять студенти, то напевно найбільш результативною є робота культурно-масової комісії.

За звітній період вважаємо одним з найбільших досягнень присвоєння звань народних оркестру народних інструментів і студентській хоровій капелі «Мелос», де профком виступав ініціатором та взяв на себе оформлення документації і роботу з комісією.

Налагоджена співпраця зі студентським клубом університету та студентським самоврядуванням, бібліотекою університету та читальними залами, відділом виховної роботи та центром інформаційних технологій. Профком намагається організаційно і фінансово підтримувати майже усі культурно-масові заходи, що проходять в університеті. Зокрема, щорічний конкурс «Міс Університету», щорічні «Кубки ректора з КВК між командами першого курсу», конкурс на кращу квілінг-листівку з нагоди 95-річчя з дня заснування університету, конкурс фотографії «Мій університет», «Дні святого Валентина», брейн-ринги, Дні 8 березня, Дні захисника вітчизни, щорічні акції «Подаруй бібліотеці книгу», перший відкритий чемпіонат зі спортивних комп’ютерних ігор та ін.

Профком всебічно підтримує і діяльність «Клубу молодих поетів». Так, за сприяння профкому була видана у 2013 році збірка «Свіжий вітер».

Намагаємося залучати студентів до культурно-масового життя не тільки університету, а й міста. Систематично розповсюджуються запрошення на КВН, виставки, дискотеки, вистави та інші міські заходи.

Організовувались екскурсії в музеї міста.

Фінансово допомагав профком і у проведенні факультетських заходів:

–         Дня закоханих та Дня святого Валентина, Дня студента,  Міжнародного жіночого Дня 8-го Березня на природничому, економічному, фізико-математичному, історичному та факультеті КСПП;

–         Дня працівника освіти та Святого Миколая на природничому, педагогічному та фізико-математичному факультетах;

–         Посвяти в студенти на природничому та педагогічному факультетах.

За участю профбюро факультетів та профкому університету, спільно з деканатами та студентським самоврядуванням факультетів проводились:

–         на природничому: свято першого дзвоника, тиждень природничих наук, посвята в студенти, День факультету, 10-річчя факультету, квест, випускний бал,  свято Нового року, виставка костюмів «Еко-мода», День захисника Вітчизни, брейн-ринг та ін.;

–         на педагогічному: Тиждень Шевченка, Андріївські вечорниці, День дошкільника, щорічний конкурс педагогічної майстерності, тиждень казки, день казки, Всеукраїнська акція баянно-акордионного мистецтва, ІІ Всеукраїнський фестиваль «День українського баяна і акордеона» присвячений пам’яті «Небесної сотні» та ін.;

–         на факультеті КСПП: традиційна уже 3 роки підряд «Благодійна ярмарка» до Дня інваліда, спільна з історичним факультетом «Ганстерська вечірка» до Дня студента, Акція до дня людей із «Синдромом Дауна», Дні факультету, квест для першого курсу «Ознайомлення з містом та університетом», День вчителя, Дні працівника соціальної сфери, фотовиставка до Дня інваліда, брейн-ринг до Дня логопеда, благодійні акції-ярмарки до Дня Святого Валентина та ін.;

–         на факультеті української філології та журналістики: «Шевченківський вечір», «День рідної мови», літературно-мистецький вечір «І знов лунає над Україною віще слово Кобзаря», літературні читання з нагоди 120-річчя Годованця та ін. Вже традиційними і щорічними є заходи, що проводяться спільно з навчально-науковою лабораторією етнології, такі як конкурс «Вертепів» та конкурс «Писанки», а в цьому році проведена благодійна акція-виставка «Дива української осені» зі збором коштів на АТО;

–         на економічному: День народження «Кобзаря», фотоконкурс, флешмоб «Єдина країна», благодійна акція «Подаруй дитині іграшку», збір коштів на АТО, акція «Ice bucking challenge» та «Передбачення для Вас» до Дня вчителя, День та Тиждень факультету, «Міс факультету», «Містер факультету» та ін.

–         на фізико-математичному:   Тиждень факультету та День вчителя;

–         на історичному:  Міс факультету, брейн-ринг, День останнього звоника та ін.;

–         на факультеті іноземної філології: тиждень іноземної мови, день факультету, вечори зарубіжної літератури (А.Пушкіна, М.Гоголя), благодійна акція на допомогу хворим дітям та ін.;

–         на факультеті фізичної культури квест для першокурсників «Ознайомлення з містом та університетом».

За звітний період з костюмерної профкому було надано в безкоштовне користування студентам на зазначені вище заходи понад 1600 одиниць костюмів.

 

Варто відзначити активну роботу профспілкового клубу «Дозвілля». Так, за звітний період понад 3 000 студентів взяли участь у туристично-екскурсійних та навчальних поїздках, відвідавши цілий ряд цікавих міст та містечок нашої держави. Найбільшою популярністю користувалися маршрути:  до м. Чернівців – понад 20 поїздок, до Карпат (Коломия, Яремче, гора Говерла, Буковель) – біля 20 поїздок, до м. Львова – понад 10 поїздок, до смт. Хотин – 6 поїздок, до с. Кривче – 5 поїздок, до с. Бояни (Сонячна долина) – 5 поїздок, до м. Умані – 4 поїздки, до АР Крим м. Севастополь – 3 поїздки, до Закарпаття – 2 поїздки, до м. Вінниця – 2 поїздки, до с. Вашківці – 3 поїздки, до Бакоти – 2 поїздки, Англії та Польщі – по 1 поїздці. Також наші студенти побували в у м. Хмельницькому, смт. Мельниця-Подільська, селах Пістинь, Солобківцях, Заваллі, Вербці, Приворотті, Демшині, Субічі, Колодіївці, Гуменцях та ін. Знижка профкому становить понад 75 500 гривень.

 

Слід відзначити і роботу спортивної комісії.

За співпраці зі спортивним клубом університету та спільно з профкомом працівників були проведені дві універсіади «Здоров’я» у селах Вербка та Голосків. Перед початком конференції ви могли бачити відео.

Профком університету намагався знаходити кошти на відзначення переможців усіх університетських змагань грамотами, медалями та кубками.

Окремо слід відзначити уже традиційний щорічний захід «Тиждень здорового способу життя». Хочу нагадати, що в рамках тижня проводяться змагання: першість з паркового волейболу, стрітболу, настільного тенісу, легкоатлетичного кросу, міні-футболу, плавання, армреслінгу, армліфтингу, руського жиму, стрільби, дартсу, богатирських ігор, веселих стартів та ін., на проведення нагороджень переможців якого профком в цьому році, до прикладу, витратив понад 2 000 гривень.

Підтримує профком і проведення спортивно-масових заходів на факультетах. Особливої уваги заслуговує факультет фізичної культури, який є найактивнішим у спортивній роботі.

Варто відзначити й інші факультети: природничий (першість з міні-футболу (7 команд), волейболу (4 команди), змагання з легкої атлетики), історичний (міні-футбол, шаховий турнір, змагання з армреслінгу) та ін.

 

На жаль, не змогла покращити свої показники стосовно кількості оздоровлених на морі студентів в цьому році, через всім відомі причини, оздоровча та дитяча комісія.

Проте цей напрямок роботи не залишається поза увагою. Так, профком щорічно виділяє кошти на закупівлю путівок на море для студентів-сиріт. Розроблено і діє положення «Про заохочення студентів активістів» шляхом значного здешевлення на путівки. Також надаються знижки на путівки і просто для членів профспілки. До прикладу, у 2013 році профкомом оздоровлено 66 осіб. Серед них: 4 сироти (путівки надані безкоштовно), 3 інваліди, 19 осіб з багатодітних та малозабезпечених сімей, 2 особи постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (путівки надавались зі знижкою).

Оздоровлення проводилось у АР Крим СОТ «Ікар», пансіонат «Горний», у Миколаївській області СОТ «Акваторія», СОТ «Корабел», Херсонська область СОТ «Буревісник» та ін.

До дня святого Миколая та Новорічних свят всім студентам і їх дітям надаються  новорічні подарунки.

 

Значне місце займає й інформаційно-наукова діяльність.

Намагаємося допомагати фінансово студентам-учасникам наукових конференцій, універсіад та олімпіад.

Вже традиційно спільно з ректором університету нагороджуємо переможців рейтингу успішності серед студентів на факультетах та в університеті загалом. Даний захід проводиться в день заснування університету 22 жовтня. Преміювальний фонд складає понад 10 000 гривень.

Допомагаємо фінансово та організаційно у випуску факультетських газет: на природничому факультеті – «Форватера» та «Тумалта», на історичному – «Кліо» та «Політолог Пост».

Сприяв профком і проведенню Міжнародної школи відкритого розуму, семінару «Міжнародне співробітництво та молодіжна дипломатія».

 

Крім всього вище зазначеного, я, як голова профкому, входжу в склад цілого ряду постійних та тимчасових комісій. А саме: є головою комісії з розподілу місць у студентських гуртожитках університету, членом комісії з трудових спорів університету, членом приймальної комісії, членом комісії по зарахуванню аспірантів, членом комісії по розподілу випускників на роботу, членом стипендіальної комісії університету, членом комісії по підготовці корпусів та гуртожитків до початку нового навчального року та до зими,  входжу у склад різноманітних журі конкурсів та змагань.

За посадою входжу до Ради трудового колективу університету, Вченої ради університету та ректорату, де представляю інтереси осіб, що навчаються.

Крім цього, я є членом Хмельницького обласного комітету профспілки працівників освіти і науки, членом ради Федерації профспілок області, головою комісії по роботі з молоддю Федерації профспілок області, членом молодіжної ради Федерації профспілок України.

Очолюю Хмельницький обласний відділ Асоціації правозахисних організаторів студентів України та Хмельницьке обласне відділення трудової молоді України.

Обраний депутатом Кам’янець-Подільської міської ради за мажоритарною системою.

У всіх вищезазначених комісіях та радах намагався працювати чесно і добросовісно, відстоюючи права та інтереси студентів.

 

На завершення свого виступу хочу подякувати Ректору університету С.А. Копилову за розуміння, підтримку і високий рівень соціального партнерства, висловити вдячність проректорам, начальникам відділів за співпрацю та розуміння, особливо Горчак Л.В. та Завадовському А.А., з якими працював найбільше, директорам студентського та спортивного клубів, голові профкому працівників, головам профбюро та членам профкому.

Дякую за увагу!

ПОСТАНОВА

                                                28 жовтня 2014 року                                                 м. Кам’янець-Подільський

Про звіт профкому студентів, аспірантів і докторантів

Кам’янець-Подільського національного університету

імені Івана Огієнка за період з 8 грудня 2009 року по

28 жовтня 2014 року

 

Заслухавши та обговоривши звіт профкому студентів, аспірантів і докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, конференція зазначає, що у звітному періоді профком студентів, аспірантів і докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка проводив значну роботу з реалізації статутних завдань щодо організаційного зміцнення профкому студентів, аспірантів і докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, забезпечення соціально-економічних прав, житлово-побутових умов, культурно-масових і спортивно-оздоровчих заходів з метою повної реалізації прав та інтересів членів профспілки.

Статутну мету та програмні завдання профком студентів, аспірантів і докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка реалізує через механізми соціального партнерства. Як додаток до колективного договору діє угода між адміністрацією та профкомом студентів, аспірантів і докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Поліпшується оздоровча, культурно-масова та фізкультурно-спортивна робота.

Конференція профкому студентів, аспірантів і докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка постановляє:

 1. Затвердити звіт профкому студентів, аспірантів і докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за період з 9 грудня 2009 року по 28 жовтня 2014 року.
 2. Визнати роботу профкому студентів, аспірантів і докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка за звітний період задовільною.
 3. Звіт ревізійної комісії затвердити.

 

 1. Профкому студентів, аспірантів і докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка:
 • Удосконалювати форми і методи роботи для створення позитивного іміджу профкому, узагальнювати та поширювати кращий досвід роботи первинних профспілкових організацій та кращих профактивістів.
 • Забезпечити ефективну роботу профкому студентів, аспірантів і докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, підвищувати його роль у діяльності Профспілки.
 • Добиватися дотримання норм чинного законодавства щодо створення необхідних умов навчання, техніки безпеки та житлово-побутових умов для осіб, які навчаються. Надавати безоплатно правову та юридичну допомогу членам Профспілки.
 • Здійснювати системну роботу з профспілковими кадрами і активом шляхом навчання, створення дієвого резерву кадрів.
 • Посилити роботу щодо поінформування членів профспілки про діяльність профкому.
 • Збільшити кількість культурно-масових заходів, спрямованих на особистісно орієнтований розвиток студентів, в межах університету.

 

 1. Профспілковим бюро факультетів:
  • Забезпечити внутріспілкову дисципліну, підвищувати ефективність виконання прийнятих рішень та рішень вищестоячих профорганів.
  • Активізувати роботу щодо планування та звітності профбюро на факультетах.
  • Використовувати сучасні форми та методи роботи щодо залучення до складу Профспілки нових членів, посилювати мотивацію профспілкового членства як одного з пріоритетних напрямків статутної діяльності.
  • Сприяти створенню на факультеті української філології та журналістики драмгуртка.