Організаційно-правові основи діяльності

Первинна профспілкова організація студентів, аспірантів та докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка у своїй діяльності керується Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Статутом профспілки працівників освіти і науки України», положенням «Про первинна профспілкову організацію студентів, аспірантів та докторантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» та іншими законодавчими документами.

Організація офіційно зареєстрована про що свідчать відповідні документи:


3 док4 док1 док2 док

Залишити відповідь