Профспілкова організація студентів, аспірантів та докторантів Кам’янець-Подільського національного університету об’єднує усіх здобувачів вищої освіти і налічує більше 3 тис. осіб

Профспілка будує свої взаємини з адміністрацією університету, органами державної влади, місцевим самоврядуванням, політичними партіями й іншими громадським організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання законодавства, укладених договорів й угод.

Студентський профком:

  • надає матеріальну допомогу здобувачам вищої освіти;
  • підтримує студентів соціально незахищеної категорії;
  • входить до складу комісії з поселення в гуртожитки;
  • заохочує здобувачів вищої освіти з активною громадською позицією, успішних у навчальній та науковій діяльності;
  • здешевлює туристичні поїздки;
  • надає допомогу у проведенні культурно-масової та спортивної роботи;
  • представляє інтереси студентів у всіх комісіях, де вирішуються питання, пов’язані з організацією навчального процесу;
  • відстоює права студентів перед органами державної влади;
  • надає безкоштовні або пільгові квитки на спортивні події, кіно, клуб та інше.